OTA

OTA ย่อมาจาก Over The Air
ถ้าแปลตรงๆตัวเลย จะแปลว่า “ผ่านทางอากาศ”

ผู้ใช้ Blackberry หลายๆ คนอาจจะพบเจอกับคำว่า ลงแบบ OTA
ดาวน์โหลด ผ่าน Link OTA อยู่บ่อยๆ ในเว็บต่างๆที่เปิดให้โหลดโปรแกรม
การลงโปรแกรมแบบ OTA ก็คือ การนำลิงค์มาเปิดใน Browser ของแบล็คเบอร์รี่ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด
เมื่อเรากดปุ่มดาวน์โหลดจาก OTA Blackberry จะทำการดาวน์โหลดและลงโปรแกรมให้อัตโนมัติ

แต่ในขั้นตอนการดาวน์ดหลดผ่าน OTA นั้น จะต้องมาการเชื่อมต่อสัญญาณ EAGD WI-FI 3G ด้วย
ไม่เช่นนะจะดาวน์โหลดไม่สำเร็จค่ะ…