ความสำคัญของ “อีเมล” มีมากขึ้นทุกวันค่ะ
ใครๆ ก็จำเป็นต้องใช้ E-mail ในการทำงาน หรือ ติดต่อธุระอื่นๆๆๆ
เพราะถือว่า e-mail เป็นหนึ่งในช่องทางหลักของการสื่อสารยุคนี้ ทั้งยังเป็นเหมือนไอดี (ID) ประจำตัว

ในการผ่านเข้าไปใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่มีมากมาย การแฮคอีเมล เพื่อล้วงข้อมูลสำคัญ จนสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นทั้งกับองค์กรธุรกิจ และบุคคลทั่วๆ ไป ก็เลยยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

“กูเกิล” อาสาเผย 10 เคล็ดลับป้องกันอีเมล ดังต่อไปนี้

1.ลงชื่อออกจากระบบระยะไกล การลงชื่อออกจากระบบ (Sign Out) เป็นมาตรการแรกๆ
ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์ อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องตกอกตกใจหากคุณลืมลงชื่อออก
จากระบบคอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพราะฟังก์ชันการลงชื่อออกจากระบบระยะไกล (Remote Sign Out)…