เนื้อหาต่างๆ ที่ i7.in.th และเว็บไซต์ในเครือของ BGSkySoft เป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นเองมากกว่า 99% สำหรับข้อความหรือเนื้อหาที่ได้มากจากแหล่งอื่น i7.in.th จะมีการอ้างอิงถึงอย่างถูกต้องทุกครั้ง i7.in.th จึงขอสงวนลิขสิทธิ์งานเขียนและแจ้งเอาไว้ ณ ที่นี้

สำหรับผู้ที่ต้องการคัดลอก หรือนำผลงานไปเผยแพร่ต่อกรุณาศึกษากฏและกติกาของเรา

-อนุญาติให้เผยแพร่ได้ใน Social Network เช่น Facebook , Twitter , Google+ ฯลฯ

-ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลง เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น จนกว่าจะได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก i7.in.th

– หากได้รับอนุญาติแล้ว เมื่อนำผลงานไปเผยแพร่ต่อ จะต้องทำงารอ้างอิง หรือลิงก์กลับมายังผลงานต้นฉบับนั้นด้วย

-สามารถนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆ ได้เฉพาะหัวข้อ และจะต้องทำการอ้างอิง หรือลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ต้นฉบับ