คิวอาร์โค๊ด
QR Code

QR Code เป็น บาร์โค๊ด ที่ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สีขาว-ดำ สามารถอ่านได้จากโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีกล้อง หรือ สมาร์ทโฟนต่างๆ เพื่อถอดออกมาเป็นข้อความ ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ หรือ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ QR Code นี้ สร้างโดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ของญี่ปุ่น QR Code ไม่มีลิขสิทธิ์ แต่กำหนดและเผยแพร่ ในลักษณะของมาตรฐานไอเอสโอ โดยทางเดนโซเป็นผู้ถือสิทธิบัตรของรหัสคิวอาร์ แต่มิได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code ทุกวันนี้จะพบบ่อยๆ ตามโปสเตอร์โฆษณา หรือ ที่ตัวสินค้าบางชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นลิงค์ไปยังเว็บไซต์ไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง หรือ อีกตัวอย่างที่พบเห็นบ่อย …