iREC Black

iREC Black เป็นแอพถ่ายวิดีโอที่เวลาเรากดถ่ายแล้ว หน้าจอไอโฟนเราจะมืด ดำสนิท
เหมือนปิดเครื่องอยู่ ซึ่งประโยชน์ของแอพนี้ จริงๆ แล้วออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดแบตฯ ขณะที่เรากำลังถ่ายวิดีโอค่ะ

ดาวน์โหลดได้ที่ AppStore ราคา 0.99$ ค่ะ

เมื่อกดเข้าแอพ จะเป็นการบันทึกวิดีโอทันที เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว
ให้กดปุ่ม Home เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกวิดีโอ
และหากต้องการจะซ่อนเวลาที่แสดงขณะบันทึกวิดีโอ ให้แตะที่เวลาบนจอ
เวลาที่แสดงอยู่บนจอก็จะหายไป เมื่อกด ok ก็จะเข้าสู่โหมดการบันทึกวิดีโอทันทีค่ะ

หน้าจอขณะบันทึกวิดีโอ จะมีแค่ตัวแสดงเวลาเท่านั้น
นอกนั้น “จอดำสนิท” หากจะปิดตัวระบุเวลา ก็แค่แตะที่ตัวแสดงเวลา เท่านี้
หน้าจอไอโฟนก็จะมืดสนิท ในขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ

เราสามารถแต่บนจุดต่างๆ บนจอ เพื่อดูภาพและเป็นการ focus …