facebook ปลอม

ไม่ใช่ว่าทุกรายเป็นผู้ใช้ Facebook ตัวจริง ซึ่งส่วนหนึ่งใน ผู้ใช้ Facebook
กว่า 955 ล้านราย เป็นบัญชีปลอม หรือบัญชีสำรอง รวมกว่า 8.7 % ของผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด

โดยบัญชีกว่า 4.8 % เป็นชื่อบัญชีที่ซ้ำกัน คือ..ผู้ใช้ Facebook ตัวจริง
แต่ใช้ถึง 2 ชื่อ บางรายอาจใช้ชื่อซ้ำเป็นชื่อสำรอง
แต่ … ตอนนี้มีคนสมัครแบบใช้ชื่อเหมือนคนดัง ซึ่งคนดังดังกล่าวยังไม่ได้เปิด Facebook ก็มีคะ
อย่างหลายกรณีที่เกิดขึ้นในไทย หรือ กรณีตั้งชื่อเพจคล้ายคลึงคนดังอย่าง Mark Zuckerburg
ก็มีแอบสลับชื่อบ้างก็มี …