ซอฟแวร์เถื่อน

แจ้งข่าวค่ะ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งเตือนผู้บริโภคที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแฮกเกอร์ฉกเงินในบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลังจากพบว่ามีการร้องเรียนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งจากผู้ฝากเงินและสถาบันการเงิน

ซอฟแวร์เถื่อน
ซอฟแวร์เถื่อน

แม้ว่าบริการธนาคารออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะสะดวกสบายทำธุรกรรมออนไลน์ๆได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้สำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะการใช้บริการธนาคารออนไลน์โดยการใช้ซอฟต์แวร์ปลอมนั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน อาจมีการรั่วไหลไปยังแฮ็กเกอร์ได้

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่า
“บริการธนาคารออนไลน์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ลูกค้าพบว่าบริการดังกล่าวมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดกรณีการฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์ และที่มากไปกว่านั้น การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ทำให้ความปลอดภัยของผู้ใช้งานลดลง , ผู้กระทำความผิดโดยการฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์ได้พัฒนาวิธีการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อปลอมบัตรต่างๆที่ออกจากธนาคาร โดยการเจาะเข้าระบบเพื่อดูรหัสผ่าน และหลอกให้เปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงิน (phishing) ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับผู้บริโภค แม้ว่าธนาคารและสถาบันการเงินทั้งหลายจะได้ทำการอัพเกรดระบบป้องกันความปลอดภัยของระบบออนไลน์เป็นประจำก็ตาม แต่อาชญากรคอมพิวเตอร์ก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน”

ซอฟแวร์เถื่อน
ซอฟแวร์เถื่อน

สคบ.และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แนะนำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายแล้วผู้บริโภคยังจะทำให้ตัวเองและครอบครัวเสี่ยงต่อการถูกอาชญากรคอมพิวเตอร์หลอกด้วย ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าผู้ขายซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มีเจตนาติดตั้งมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า …