welcomw to dropbox setup0
การติดตั้ง Dropbox ใน Mac OS นั้นก็คล้ายๆ กับการติดตั้งใน Windows 7 หรือ Windows XP โดยเริ่มจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dropbox.com เลือกโหลดไฟล์สำหรับ Mac OS (Free for Mac)

วิธีติดตั้ง dropbox บน Mac OS

สำหรับไฟล์ติดตั้งของ Mac จะไม่เหมือนกันกับไฟล์ติดตั้งใน Windows คือนามสกุลไฟล์จะไม่เหมือนกัน สำหรับใน Windows ไฟล์ติดตั้งจะมีนามสกุลไฟล์ .exe เช่น Dropbox.1.4.3.exe ส่วนไฟล์ติดตั้งสำหรับ Mac OS จะมีนามสกุล .dmg เช่น Dropboc.1.4.3.dmg ดังนั้นดูให้ดีๆ เวลาเราโหลดไฟล์ติดตั้งมาอาจจะโหลดไม่ถูกต้องก็ได้ …