เมื่อเราออกไปทำงานหรือไปในสถานที่ต่างๆ แล้วต้องการที่จะเชื่อม ต่อเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อทำงานหรือค้นหาข้อมูล หนทางที่สะดวกที่สุดที่คุณจะทำได้นั่นก็คือ การเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ส่วนตัวของคุณนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันการบริการเครือข่ายไร้สายได้ให้บริการอย่างแพร่หลาย ตามสถาที่สาราณะ ชุมชนใหญ่ๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็ได้มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้บริการ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับหัวข้อนี้ เหมือนกับข้อแรกๆ คือควรจะสะดวกในการพกพา เพราะส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไม่แตกต่างกันมากนัก

กลับไปบทความ >> การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค