เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่นแอพพลิเคชัน แอนดรอยด์ แอปเปิ้ล มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ ผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก เว็บมาสเตอร์ได้เปิดเว็บใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าง ผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ไอเซเว่นของเราก็เป็นอีกบล็อกเล็กๆ หนึ่งในนั้น ที่เปิดขึ้นมาได้ ปีกว่าๆ คู่แข่งก็มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ จะเรียกวา่คู่แข่งก็ไม่ได้ เราต้องเรียกว่า ผู้ร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้หาข้อมูลได้รับข้อมูลที่หลากหลาย และครบถ้วน วันนี้จึงได้รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อให้เพื่อนๆ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน จะทยอยอัพเดท เว็บไซต์ ที่หามาได้ มาอัพเดทที่นี่ ได้เลยครับ…