คนทีมี usb thumb drive หลายๆ อันอาจจะเจอปัญหานี้ คือ Drive letter ชนกัน หรือว่า Drive letter ของเราเปลี่ยนไป เราจะใช้วิธีการที่ง่ายดายแค่ไม่กี่คลิก มาขจัดปัญหานี้ไป

ขั้นตอนดังนี้ ไปที่ Start >> Run พิมพิ์ว่า “diskmgmt.msc” กด Enter

เปิดมาจะเจอหน้าต่างดังรูป

คลิกขวาที่ Drive ที่ต้องการ (ในรูปจะเป็น I: ) เลือก Change Drive letter and Path…

คลิกปุ่ม Change…