โดยปกติแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่นั้นจะมีการแคช IP Address และ DNS ไว้ เพื่อคราวหน้าเราเข้าเว็บเดิมจะได้เร็วขึ้น แต่บางทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่โฮส ทำให้ Client นั้นสื่อสารกันไม่ถูกต้อง จึงอาจจะต้องเคลียร์แคช

วิธีนั้นก็ไม่ยาก สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7/Windows Vistaflush DNS

  1. คลิก Start พิมพิ์ว่า “cmd”
  2. คลิกขวาที่ cmd คลิก Run as administrator
  3. เมื่อปรากฏหน้า Command-Promt พิมพิ์ว่า “ipconfig /flusdns” กด Enter เป็นอันเรียบร้อย
สำหรับ Windows XP วิธีการเช่นเดียวกัน
  1. คลิก