Pokki Appstore

Pokki เป็น App Store ที่จะรวบรวม Apps, เกม และเว็บไซต์ ที่เป็น HTML5 มาไว้ยังเดสท็อปของคุณ ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ฟรี สวยๆ ดีๆ

โดยแบ่งหมวดหมู่ของ Application ต่างๆไว้ชัดเจน เช่นเดียวกับ App Store ของ iOS หรือ Google Play ของ Android

เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะพบกับหน้าตาที่สวยงามสมกับเป็น HTML5 เราทดลองดาวน์โหลด App มาเล่นซักสองตัวละกันครับ

ตัวแรก เป็นตัวที่เคยนำเสนอไปคือ instagrille หน้าตาสวยๆ เหมือนเล่นในสมาร์ทโฟน

instagrille
instagrille

ตัวที่สอง …