เป็นความชอบส่วนบุคคล อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆ ด้สน ทั้งด้านสังคม กระแสนิยม ความต้องการจากภายใน และคนรอบข้าง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคได้ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม จนบางรุ่นแทบจะเป็นเครื่องประดับบนตัวคุณได้เลยที่เดียว คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านความสวยงาม

กลับไปบทความ >> การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค