Hibernate Mode หรือโหมดจำศีล ความหมายก็คือ การที่เราเซฟทุกอย่างที่กำลังทำงานอยู่ใน RAM ไปไว้ยังเนื้อที่ที่สำรองไว้ในฮาร์ดดิส จากนั้นค่อยปิดเครื่อง วิธีการนี้คล้ายๆกับ Sleep Mode แต่ต่างตรงที่ Hibernate นั้นจะปิดเครื่องไปเลย เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ก็สามารถทำงานต่อได้ เหมือนตอนก่อนที่เราจะ Hibernate มีข้อดีตรงที่ช่วยประหยัดไฟ เมื่อเรากำลังทำงานค้างอยู่ ก็สามารถ Hibernate ได้เลย เปิดเครื่องมาก็ใช้งานได้ต่อ แต่ก็ต้องแลกกับเนื้อที่ฮาร์ดดิสที่ต้องสำรองไว้ ส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดเท่ากับ RAM ที่เรามีอยู่