เมาส์ เป็นอุปกรณฺ์ในการควบคุมทิศทาง และ สั่งงาน
เรียกได้ว่า หากขากเมาส์ไปเวลา ใช้งานคอมพิวเตอร์หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไรนัก
แต่หากเราต้องใช้เวลาในการทำงานบน จอคอมมากๆ บางทีอาจจะไม่รู้ตัวเอง
ว่าเรา ใช้งาน ในอิริยาบถที่ถูกต้องหรือไม่
มารู้ตัวอีกทีก็คงจะ ปวดเมื่อย ไหล่ คอ หรือแขน แล้ว

มาดูวิธีจับเมาส์ที่ถูกวิธีกันดีกว่านะคะ เพื่อที่จะช่วยสามารถลก
อาการผวดต่างๆ ลงได้ค่ะ
วางเม้าส์ใกล้คีย์บอร์ดและอยู่ในตำแหน่งที่มือเอื้อมถึง –
การวางเม้าส์ไกลจนเกินไป จะส่งผลทำให้ปวดเมื่อยไหล่
จากการเอื้อมสุดแขน และอาจจะส่งไปถึงอาการปวดคอด้วย
ดังนั้นควรวางระยะห่างให้พอดีตัวค่ะ

วิธีจับเมาส์
วิธีจับเมาส์

กำหนดพื้นที่วางเม้าส์ให้ถูกต้อง ควรวางเม้าส์ข้างซ้ายหรือขวา ตามแขนข้างที่ถนัด ใกล้คีย์บอร์ด และอยู่ในองศาที่จับถนัดมือโดยไม่ห่อไหล่ พื้นที่ในการวางเม้าส์ และการวางมือให้เหมาะสมตัวอย่างดังภาพ

วิธีจับเมาส์
วิธีจับเมาส์

วางตำแหน่งเม้าส์ให้เหมาะสม …