ปัจจัยต่อมาที่เป็นเรื่องสำคัญของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนบ่อยๆนั่นคือ เรื่อขนาดและน้ำหนัก เช่น คุณสามารถถือโน๊ตบุ๊คน้ำหนักได้มากที่สุดเท่าใด เพราะแต่ละคนมีความสามารถแบกน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน และแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คยิ่งเบาเท่าไหร่ ราคาก็สูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราควรจะกำหนดน้ำหนักสูงสุดของโน๊ตบุคที่เราสามารถรับได้เสียก่อน เช่น 2.7 กิโลกรัม หรือ 3.2 กิโลกรัม เป็นต้น และควรจะตรวจสอบด้วยว่าน้ำหนักที่ตรวจสอบนั้น เป็นน้ำหนักที่รวมน้ำหนักของแบตเตอรี่เข้าไปด้วยเรียบร้อยแล้ว บางร้านจะบอกเพียงน้ำหนักของเครื่องที่ยังไม่รวมน้ำหนักของแบตเตอรี่เข้าไป ซึ่งจะเบากว่าความเป็นจริง และถ้าเราชอบพกพาไปไหนมาไหนบ่อยๆ ควรจะสอบถามถึงขนาด และน้ำหนักของอะแด็ปเตอร์ด้วย เพราบางยี่ห้อก็มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา และบางยี่ห้อก็มีขนาดใหญ่ ทำให้พกพาลำบาก

กลับไปบทความ >> การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค